Đừng Hoài Phí Tuổi Trẻ Dám Mơ Lớn sống như mình muốn

104,000

Để thành công trong kinh doanh, bạn phải học để trở thành người giỏi lắng nghe. Rồi sau đó, bạn nên học cách trao đổi mọi ý tưởng bạn có với nhiều người trước khi chốt hạ “Chúng ta sẽ làm hay không làm việc này.”

Đừng Hoài Phí Tuổi Trẻ Dám Mơ Lớn sống như mình muốn
Đừng Hoài Phí Tuổi Trẻ Dám Mơ Lớn sống như mình muốn

104,000