Thức tỉnh mục đích sống Eckhart Tolle cuốn Sách Làm Bừng Tỉnh Thế Giới

139,000

Nhưng đóa hoa đã là nguồn cảm hứng cho biết bao nhiêu nghệ sĩ, thi nhân và các nhà huyền học.[2] Chúa Jesus đã khuyên chúng ta nên để thì giờ chiêm nghiệm về hoa và học cách sống như một bông hoa.[3] Tương truyền rằng Đức Phật cũng đã có một bài thuyết pháp trong im lặng, trong đó Ngài cầm một bông hoa trên tay và ngắm nhìn đóa hoa ấy trong yên lặng. Một lát sau, một trong những tỳ-kheo có mặt hôm đó là Ngài Ma-Ha Ca-Diếp (Mahakasyapa) đã nở trên môi một nụ cười.

Thức tỉnh mục đích sống Eckhart Tolle cuốn Sách Làm Bừng Tỉnh Thế Giới
Thức tỉnh mục đích sống Eckhart Tolle cuốn Sách Làm Bừng Tỉnh Thế Giới

139,000