Lá Nằm Trong Lá những rung cảm đầu đời tuổi niên thiếu gắn bó

85,000

Chuyện Lá Nằm Trong Lá của bút nhóm học trò, truyện nằm trong truyện, những cơn giận dỗi ghen tuông bạn gái bạn trai với nhau, nhiều nhất vẫn là chuyện nhà trường có các cô giáo hơn trò vài tuổi coi trò như bạn, có thầy hiệu trưởng tâm lý và yêu thương học trò coi trò như con…

Lá Nằm Trong Lá những rung cảm đầu đời tuổi niên thiếu gắn bó
Lá Nằm Trong Lá những rung cảm đầu đời tuổi niên thiếu gắn bó

85,000