Không Bao Giờ Là Thất Bại! Tất Cả Là Thử Thách khởi nghiệp từ tay trắng

113,000

“Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách” thuật lại chi tiết cuộc đời và sự nghiệp của cố chủ tịch Chung Ju Yung qua từng giai đoạn thăng trầm. Đây là quyển sách gối đầu giường của rất nhiều thế hệ doanh nhân vì chứa đựng trong nó, không chỉ là hành trình và kinh nghiệm của người sáng lập nên một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới mà còn có những bài học ấn tượng về quản trị, kinh doanh cũng như đạo làm người.

Không Bao Giờ Là Thất Bại! Tất Cả Là Thử Thách khởi nghiệp từ tay trắng
Không Bao Giờ Là Thất Bại! Tất Cả Là Thử Thách khởi nghiệp từ tay trắng

113,000