Bản Đồ Tư Duy Trong Công Việc lập sơ đồ tư duy hoàn hảo

104,000

Bản Đồ Tư Duy Trong Công Việc là một quyển sách rất hay và bổ ích.Nội dung sách rất chi tiết, có hướng dẫn cụ thể và có nhiều ví dụ minh họa, giọng văn mạch lạc và nhiều lời khuyên hữu ích cho người đọc

Bản Đồ Tư Duy Trong Công Việc lập sơ đồ tư duy hoàn hảo
Bản Đồ Tư Duy Trong Công Việc lập sơ đồ tư duy hoàn hảo

104,000