Khi Tài Năng Không Theo Kịp Giấc Mơ Cách Bước Tiếp của Bạn

87,000

Cuộc sống này, không có người thất bại, chỉ có người không dám đấu tranh đến cùng. Ranh giới giữa thành công và thất bại, chỉ đúng bằng một đường “kiên trì” mà thôi.

0966 602 957