100 Ý Tưởng Bán Hàng Hay Nhất Mọi Thời Đại (Tái Bản) Ken Langdon

89,000

Sách gồm chính xác 100 ý tưởng kinh doanh, có thể chia thành 14 nhóm, đó là từng giai đoạn trong quá trình kinh doanh, từ khi lên ý tưởng bán hàng cho đến khi bạn đi truyền cảm hứng cho những người bán hàng cấp dưới. Một số ý tưởng bán hàng trong “100 ý tưởng bán hàng hay nhất mọi thời đại”:

100 Ý Tưởng Bán Hàng Hay Nhất Mọi Thời Đại (Tái Bản) Ken Langdon
100 Ý Tưởng Bán Hàng Hay Nhất Mọi Thời Đại (Tái Bản) Ken Langdon

89,000