Ngôn Ngữ Cơ Thể – Cuốn Sách Hoàn Hảo Về Body Language

203,000

Nếu bạn biết rèn cho mình khả năng quan sát hoạt động giao tiếp của con người, thậm chí chỉ trong cách bắt tay như thế nào cho hiệu quả, bạn sẽ thấy thành công trong giao tiếp tự nhiên đến với mình. Khi một người có thể sử dụng tốt ngôn ngữ cơ thể họ, điều đó chứng tỏ rằng họ hiểu rõ bản thân, biết cách hiểu người khác và họ tự tin.

Ngôn Ngữ Cơ Thể - Cuốn Sách Hoàn Hảo Về Body Language
Ngôn Ngữ Cơ Thể – Cuốn Sách Hoàn Hảo Về Body Language

203,000