Nếu Tôi Biết Được Khi Còn 20 Cuốn Sách Tuyệt Vời Dành Cho Người Trẻ

69,000

Làm, làm và làm: bạn làm càng nhiều, bạn càng dễ gặp may mắn. Thất bại càng nhiều, thành công đến càng nhanh. Nếu Tôi Biết Được Khi Còn 20, Có thể may mắn đã đứng đó chờ bạn rất lâu rồi, nhưng vì bạn không chịu bước đi nên không bao giờ gặp được nó.

Nếu Tôi Biết Được Khi Còn 20 Cuốn Sách Tuyệt Vời Dành Cho Người Trẻ
Nếu Tôi Biết Được Khi Còn 20 Cuốn Sách Tuyệt Vời Dành Cho Người Trẻ

69,000