7 thói quen hiệu quả kỹ năng hoàn thiện bản thân để thành công

145,000

Gần như Stephen Covey đã dành cả cuộc đời mình để nghiên cứu về tính hiệu quả của con người, để đi tìm câu trả lời cho ba câu hỏi lớn lao, đó là: Vì sao con người ta trở nên ít hiệu quả?;

7 thói quen hiệu quả kỹ năng hoàn thiện bản thân để thành công
7 thói quen hiệu quả kỹ năng hoàn thiện bản thân để thành công

145,000