Lời Từ Chối Hoàn Hảo cách nói không mà vẫn được đồng thuận

104,000

Trong thế giới càng ngày càng dư thừa vật chất và tràn ngập thông tin, cũng như các trò giải trí, kỹ năng từ chối trở thành một tuyệt chiêu mà chúng ta cần phải học. Tuyệt hảo là không thể bớt được nữa. Muốn thành công, một điều bắt buộc là ta phải từ chối rất nhiều việc.

Lời Từ Chối Hoàn Hảo cách nói không mà vẫn được đồng thuận
Lời Từ Chối Hoàn Hảo cách nói không mà vẫn được đồng thuận

104,000