Khởi Nghiệp Tinh Gọn đây là thời điểm hoàn hảo để bắt đầu kinh doanh

150,000

Trong quản trị kinh doanh, việc khởi tạo một doanh nghiệp mới hay tái tạo một mô hình kinh doanh cũ luôn có những bài học mà nếu không trả giá thì không thể học được, thậm chí là phải trả giá nhiều lần, trả giá đắt, rất đắt thì mới có thể học được. Tuy nhiên, cũng có những bài học mà không cần phải trả giá vẫn có thể học được. Vậy tại sao không học để bớt phải trả giá? Những bài học đắt giá đó nằm trong cuốn sách đặc biệt này.

Khởi Nghiệp Tinh Gọn đây là thời điểm hoàn hảo để bắt đầu kinh doanh
Khởi Nghiệp Tinh Gọn đây là thời điểm hoàn hảo để bắt đầu kinh doanh

150,000