Tư Duy Nhanh Và Chậm Những giới hạn bất ngờ về tư duy của con người

239,000

Cuốn sách đặc biệt đã dành được vô số giải thưởng danh giá: Sách khoa học hay nhất của Học viện Khoa học Quốc gia năm 2012, được tạp chí The New York Times bình chọn là sách hay nhất năm 2011, một trong những cuốn sách kinh tế xuất sắc năm 2011, chiến thắng giải thưởng cuốn sách được quan tâm nhất năm 2011 của tạp chí Los Algeles…

Tư Duy Nhanh Và Chậm Những giới hạn bất ngờ về tư duy của con người
Tư Duy Nhanh Và Chậm Những giới hạn bất ngờ về tư duy của con người

239,000