Thi Vương Tương Tây Tập 7 Ma Thổi Đèn Phần 2 Thiên Hạ Bá Xướng

148,000

Thi Vương Tương Tây Sự kết hợp giữa hai phái dường như bổ khuyết cho nhau, tạo nên nét riêng biệt không lẫn đi đâu được của cuốn Thi vương Tương Tây. Thủ pháp của Xả Lĩnh và Ban Sơn tuy cũng có điểm thú vị, nhưng so ra vẫn chưa bằng Mô Kim Hiệu Úy, mà lại tàn độc hơn nhiều.

Thi Vương Tương Tây Tập 7 Ma Thổi Đèn Phần 2 Thiên Hạ Bá Xướng
Thi Vương Tương Tây Tập 7 Ma Thổi Đèn Phần 2 Thiên Hạ Bá Xướng

148,000