Mê Động Long Lĩnh tập 2 Ma thổi đèn Thiên cơ không thể tiết lộ

90,000

“Siêu phẩm Ma thổi đèn” kết hợp giữa Mật mã Da Vinci và Tomb Raider, thống trị bảng xếp hạng sách Trung Quốc nhiều năm qua. Không ngờ, trong mộ lại còn có mộ. U hồn của ngôi mộ cổ Tây Chu đã chặn hết mọi lối ra. Và không ai biết, Thang Huyền hồn là con đường sẽ dẫn xuống họ xuống địa ngục hay là đi vào bóng đêm vô tận?

Mê Động Long Lĩnh tập 2 Ma thổi đèn Thiên cơ không thể tiết lộ
Mê Động Long Lĩnh tập 2 Ma thổi đèn Thiên cơ không thể tiết lộ

90,000