Quán Gò Đi Lên mảnh tình bình dị thuần khiết trong quán nhỏ

67,000

lấy bối cảnh hẹp là một quán ăn nhỏ nằm ở quận 1 của Sài Gòn – quán Đo Đo. Nơi đây chuyên phục vụ các món ăn Quảng Nam nhưng ngặt một nỗi lại không có nhân viên nào là người xứ Quảng.

Quán Gò Đi Lên mảnh tình bình dị thuần khiết trong quán nhỏ
Quán Gò Đi Lên mảnh tình bình dị thuần khiết trong quán nhỏ

67,000