Tôi Đã Làm Giàu Như Thế Làm Giàu Theo Cách Của Tỷ Phú D.Trump

91,000

Donald Trump chứng minh rằng, làm giàu không khó. Giữ luôn giàu có mới khó. Cơ hội của bạn có thể tốt hơn của người khác, và bạn sẽ có nhiều niềm vui hơn, nếu bạn dám nghĩ như một tỷ phú. Quyển sách Tôi Đã Làm Giàu Như Thế này sẽ giúp bạn có những thay đổi thật sự trong cuộc sống của bạn.

Tôi Đã Làm Giàu Như Thế Làm Giàu Theo Cách Của Tỷ Phú D.Trump
Tôi Đã Làm Giàu Như Thế Làm Giàu Theo Cách Của Tỷ Phú D.Trump

91,000