Khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu cách tìm thấy hạnh phúc

124,000

Là phụ nữ, không nên đặt số phận của mình vào bàn tay của bất cứ ai rồi nằm đó chờ vận mệnh. Vì ngày còn dài, thời gian là vô định thì tội gì chúng ta phải để người khác quyết định là đen hay là đỏ, là màu hồng hay là tối tăm.

Khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu cách tìm thấy hạnh phúc
Khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu cách tìm thấy hạnh phúc

124,000