Bí Mật Tư Duy Triệu Phú quy tắc thịnh vượng của T.HARV EKER

97,000

Các nhà tỷ phú là những người đã có rất nhiều kinh nghiệm trước đó, có tư tưởng rất đáng để chúng ta học tập hình thành nên bí quyết tư duy triệu phú của riêng họ. Tôi sẽ cùng các bạn nghiên cứu Bí Mật Tư Duy Triệu Phú làm thế nào để thay đổi tư tưởng của mình.

Bí Mật Tư Duy Triệu Phú quy tắc thịnh vượng của T.HARV EKER
Bí Mật Tư Duy Triệu Phú quy tắc thịnh vượng của T.HARV EKER

97,000