Khi hơi thở hóa thinh không chết thì có gì đáng sợ chiến đấu hay buông bỏ

114,000

Các sự kiện trong cuốn sách đều dựa trên hồi ức của bác sĩ Kalanithi về những tình huống có thực. Tuy nhiên, tên của các bệnh nhân trong cuốn sách, nếu có, cũng được thay đổi.

Khi hơi thở hóa thinh không chết thì có gì đáng sợ chiến đấu hay buông bỏ
Khi hơi thở hóa thinh không chết thì có gì đáng sợ chiến đấu hay buông bỏ

114,000