Trên đường băng Tony Buổi Sáng Thức tỉnh cảm hứng cho người trẻ

90,000

Trên đường băng là tập hợp những bài viết được ưa thích trên Facebook của Tony Buổi Sáng. Nhưng khác với một tập tản văn thông thường, nội dung các bài được chọn lọc có chủ đích, nhằm chuẩn bị về tinh thần, kiến thức…cho các bạn trẻ vào đời.

Trên đường băng Tony Buổi Sáng Thức tỉnh cảm hứng cho người trẻ
Trên đường băng Tony Buổi Sáng Thức tỉnh cảm hứng cho người trẻ

90,000