Đầu tư bất động sản sách cách thức khởi nghiệp và bài học

152,000

Bằng việc cung cấp tất cả thông tin và chiến lược cần thiết trong đầu tư BDS, đây là cuốn cẩm nang thiết thực và toàn diện nhất trong sự nghiệp kinh doanh bất động sản của bạn. Một cuốn sách hữu ích giúp bạn có thể thu lợi nhuận tối đa trong kinh doanh bất động sản…

Đầu tư bất động sản sách cách thức khởi nghiệp và bài học
Đầu tư bất động sản sách cách thức khởi nghiệp và bài học

152,000