Nói Thế Nào Để Được Chào Đón, Làm Thế Nào Để Được Ghi Nhận

115,000

Thực tế, khi có tranh chấp xảy ra con người có khuynh hướng dùng lời nói kịch liệt để áp đảo người khác, tạo tâm lý thoả mãn và hài lòng cho bản thân, tuy nhiên tranh chấp không những không giải quyết được vấn đề mà còn khiến cả hai rơi vào vòng luẩn quẩn. Để có thể giải quyết tranh chấp cần dùng khẩu khí ôn hoà để thương lượng.

Nói Thế Nào Để Được Chào Đón, Làm Thế Nào Để Được Ghi Nhận
Nói Thế Nào Để Được Chào Đón, Làm Thế Nào Để Được Ghi Nhận

115,000