Nghĩ Giàu Và Làm Giàu Napoleon Hill Hành Trình Lập Chí Vĩ Đại

133,000

Cơ hội đặc biệt đã đến với Hill trong một lần phỏng vấn để viết về chân dung Andrew Carnegie – ông “vua thép” huyền thoại của Mỹ đã đi lên từ hai bàn tay trắng. Từ lần phỏng vấn đó, Napoleon Hill có dịp tiếp cận với những con người thành đạt và có quyền lực nhất tại Mỹ để tìm hiểu và học hỏi những bí quyết thành công của họ,

Nghĩ Giàu Và Làm Giàu Napoleon Hill Hành Trình Lập Chí Vĩ Đại
Nghĩ Giàu Và Làm Giàu Napoleon Hill Hành Trình Lập Chí Vĩ Đại

133,000