Thành cổ tinh tuyệt tập 1 Ma thổi đèn con đường vô định trong sa mạc

120,000

“Siêu phẩm Ma thổi đèn” kết hợp giữa Mật mã Da Vinci và Tomb Raider, thống trị bảng xếp hạng sách Trung Quốc nhiều năm qua. Phần 1 giải thích nguồn gốc Kim mô hiệu úy và hành trình lịch sử

Thành cổ tinh tuyệt tập 1 Ma thổi đèn con đường vô định trong sa mạc
Thành cổ tinh tuyệt tập 1 Ma thổi đèn con đường vô định trong sa mạc

120,000