Nghệ Thuật Giao Tiếp Để Thành Công kỹ năng Nhìn rõ lòng người

174,000

Trong Nghệ thuật giao tiếp để thành công, với 92 thủ thuật đơn giản mà hiệu quả, Leil Lowndes sẽ giúp bạn khám phá và rèn luyện các kỹ năng

Nghệ Thuật Giao Tiếp Để Thành Công kỹ năng Nhìn rõ lòng người
Nghệ Thuật Giao Tiếp Để Thành Công kỹ năng Nhìn rõ lòng người

174,000