Đừng Cố Gắng Bán, Hãy Giúp Khách Hàng Mua Trịnh Minh Thảo

144,000

Cuốn sách Đừng Cố Gắng Bán, Hãy Giúp Khách Hàng Mua được trình bày theo logic của một quy trình bán hàng, tứ lúc lập kế hoạch cho đế tiếp thị, trình bày, xử lý, chốt bán hàng và chăm sóc sau bán…

Đừng Cố Gắng Bán, Hãy Giúp Khách Hàng Mua Trịnh Minh Thảo
Đừng Cố Gắng Bán, Hãy Giúp Khách Hàng Mua Trịnh Minh Thảo

144,000