Khi bạn đang mơ thì người khác đang nỗ lực chinh phục giấc mơ

130,000

Khi bạn đang mơ thì người khác đang nỗ lực chinh phục giấc mơ Xét về một ý nghĩa nào đó, bạn giành được thành công đến đâu đều quyết định ở việc bạn xuất sắc đến đâu.

Khi bạn đang mơ thì người khác đang nỗ lực chinh phục giấc mơ
Khi bạn đang mơ thì người khác đang nỗ lực chinh phục giấc mơ

130,000