7 Thói Quen Để Thành Đạt Sức Mạnh Của Thói Quen

143,000

Nền kinh tế tri thức ra đời, kèm theo đó là hàng loạt các vấn đề mới làm ảnh hưỡng mạnh mẽ đến đời sống xã hội, đem đến cho con người những ứng dụng tích cực cũng như tạo ra thêm một số khó khăn và thách thức. Những khó khăn và thách thức ấy không chỉ khác về lượng mà còn khác về chất.

7 Thói Quen Để Thành Đạt Sức Mạnh Của Thói Quen
7 Thói Quen Để Thành Đạt Sức Mạnh Của Thói Quen

143,000