Bí Mật Của Một Trí Nhớ Siêu Phàm Kỹ năng thành công của Kindle

124,000

Eran Katz đưa ra những phương pháp ghi nhớ và một hệ thống các bài luyện tập tăng cường trí nhớ đặc biệt, để giúp bạn ghi nhớ tất cả những gì bạn muốn.

Bí Mật Của Một Trí Nhớ Siêu Phàm Kỹ năng thành công của Kindle
Bí Mật Của Một Trí Nhớ Siêu Phàm Kỹ năng thành công của Kindle

124,000