Tứ Thư Lãnh Đạo thuật dụng ngôn nghệ thuật giao tiếp để lãnh đạo tốt

119,000

Với Thuật dụng ngôn, sẽ giúp bạn hoàn thiện khả năng nói chuyện hấp dẫn, đi vào lòng người. Hẳn bạn cũng nhận thức được rằng khả năng ăn nói trở thành công cụ liên kết quan trọng thứ ba đứng liền sau công cụ giao thông và công cụ thông tin, liên lạc. Khả năng ăn nói là một chiếc chìa khóa vàng giúp mở rộng cánh cửa hướng tới thành công, mặt khác cũng có thể là một bảo bối giúp giành chiến thắng trong những cuộc tranh đấu quyết liệt. Chính vì vậy, nhiều người coi máy tính, đô la và miệng lưỡi chính là “Ba loại vũ khí chiến lược” của thế kỉ hai mươi mốt.

Tứ Thư Lãnh Đạo thuật dụng ngôn nghệ thuật giao tiếp để lãnh đạo tốt
Tứ Thư Lãnh Đạo thuật dụng ngôn nghệ thuật giao tiếp để lãnh đạo tốt

119,000