Những Cô Em Gái cảm tưởng thật từ mối tình chưa ngỏ

56,000

hững Cô Em Gái là câu chuyện về Khoa, học sinh lớp 12 ban C tại Đà Nẵng. Khoa giỏi viết văn, giỏi làm thơ, tâm hồn nghệ sỹ và có nàng thơ của riêng mình. Đám bạn học cùng lớp Khoa có chung 2 đặc điểm lớn, đó là chúng đều thích thơ của Khoa và chúng đều có em gái. Do vậy, lũ bạn lũ lượt đặt hàng Khoa làm thơ tặng cho em gái mình.

Những Cô Em Gái cảm tưởng thật từ mối tình chưa ngỏ
Những Cô Em Gái cảm tưởng thật từ mối tình chưa ngỏ

56,000