40+ Bí Kíp Chinh Phục Khách Hàng Qua Điện Thoại chiến lược hữu ích

84,000

Tất cả những bí kịp bạn cần đều nằm trong cuốn sách này. Với 40+ tình huống bị từ chối và phương pháp đối phó thực tế, được viết ra dựa trên những chia sẻ kinh nghiệm của các nhân viên tiếp thị xuất sắc, qua những khảo sát, phân tích, nghiên cứu về kịch bản đối thoại giữa họ và khách hàng.

40+ Bí Kíp Chinh Phục Khách Hàng Qua Điện Thoại chiến lược hữu ích
40+ Bí Kíp Chinh Phục Khách Hàng Qua Điện Thoại chiến lược hữu ích

84,000