Thép đã tôi thế đấy câu chuyện những chiến binh anh hùng cách mạng

145,000

Thép Đã Tôi Thế Đấy là một khúc ca tươi đẹp của đời sống. Mỗi trang sách như cuốn thêm máu chảy trong người đọc, nâng cao thêm nhiệt tình cách mạng, thúc giục chiến đấu, thúc giục công tác.

Thép đã tôi thế đấy câu chuyện những chiến binh anh hùng cách mạng
Thép đã tôi thế đấy câu chuyện những chiến binh anh hùng cách mạng

145,000