Thấu Hiểu Tiếp Thị Từ A Đến Z 80 Khái Niệm Nhà Quản Lý Cần Biết

133,000

Mục tiêu của tiếp thị nội bộ là đối đãi với nhân viên như đối với một nhóm khách hàng. Các tổ chức tốt làm cho đến cả người công nhân thấp nhất cũng cảm thấy hài lòng. Ngoài ra, Công ty cũng phải chắc chắn rằng nhân viên hiểu được họ không phải làm việc cho Công ty. Họ đang làm việc cho khách hàng.

Thấu Hiểu Tiếp Thị Từ A Đến Z 80 Khái Niệm Nhà Quản Lý Cần Biết
Thấu Hiểu Tiếp Thị Từ A Đến Z 80 Khái Niệm Nhà Quản Lý Cần Biết

133,000