Cà Phê Cùng Tony Ngập tràn cảm hứng thay đổi cuộc sống

90,000

Những câu chuyện chân thật của dượng Tony khiến người đọc giật mình nhìn lại bản thân mình, đối diện với những “tham lam, ma lanh, phết phẩy, ngáo ngơ, keo kiệt, bủn xỉn, lười biếng…” trong con người mình, để tự nhủ mình phải khắc phục, phải từ bỏ, phải tránh xa để ngày một tốt đẹp hơn, để mang lại cuộc sống văn minh không chỉ cho riêng mình mà còn cho xã hội.

Cà Phê Cùng Tony Ngập tràn cảm hứng thay đổi cuộc sống
Cà Phê Cùng Tony Ngập tràn cảm hứng thay đổi cuộc sống

90,000