Những Điều Trường Harvard Không Dạy Bạn Mark H. McCormack

94,000

Quyển sách này mô tả trải nghiệm của bản thân tác giả và các bạn học trong cái nôi của chủ nghĩa tư bản này. Khối lượng bài học nặng nề, nhất là trong những tuần đầu tiên, học viên phải đánh vật với các lĩnh vực chuyên môn của kinh doanh như tài chính, kế toán, điều hành, marketing và ứng xử trong tổ chức.

Những Điều Trường Harvard Không Dạy Bạn Mark H. McCormack
Những Điều Trường Harvard Không Dạy Bạn Mark H. McCormack

94,000