Trí Tuệ Do Thái Bí Mật Của Dân Tộc siêu thông minh

174,000

Trí Tuệ Do Thái không dừng lại ở giới hạn của một cuốn sách triết lý hay kỹ năng. Thông qua Jerome, một kẻ lông bông thích la cà, tác giả đưa người đọc vào một chuyến khám phá về trí tuệ của người Do Thái, từ đó khơi ra những giới hạn để người đọc có thể tự khai phá trí tuệ bản thân với “Năm nguyên tắc” và “Mười lăm gợi ý”. Đây sẽ là những bài học quý giá dành cho những ai muốn tồn tại và phát triển mạnh mẽ, không chỉ với con đường thành công của riêng mình.

Trí Tuệ Do Thái Bí Mật Của Dân Tộc siêu thông minh
Trí Tuệ Do Thái Bí Mật Của Dân Tộc siêu thông minh

174,000