Tôi tài giỏi, Bạn cũng thế Adam Khoo cuốn sách thay đổi cuộc đời tôi

125,000

Tôi Tài Giỏi – Bạn Cũng Thế sẽ giúp tìm ra giải pháp tốt nhất cho mọi vấn đề, và giúp nhận ra cách thức để thành công. Tuy nhiên để làm một người tài giỏi thì người đọc cần đặt quyển sách xuống và thực thi ngay các kế hoạch.

Tôi tài giỏi, Bạn cũng thế Adam Khoo cuốn sách thay đổi cuộc đời tôi
Tôi tài giỏi, Bạn cũng thế Adam Khoo cuốn sách thay đổi cuộc đời tôi

125,000