Một đời thương thuyết cách lãnh đạo cho một dự án thành công

130,000

Một đời thương thuyết là cuốn sách mà tác giả kể lại những tình huống khác nhau trong thương thuyết trên nhiều nước trên toàn thế giới, trải dài trên những bối cảnh văn hóa khác nhau và những đối tác có tính cách khác nhau.

Một đời thương thuyết cách lãnh đạo cho một dự án thành công
Một đời thương thuyết cách lãnh đạo cho một dự án thành công

130,000