Bất Động Sản Căn Bản Những kiến thức cơ bản cần có

204,000

phương pháp tư duy trong kinh doanh, có thể áp dụng đối với mọi lĩnh vực và đối với tất cả những người đang hoạt động kinh doanh chuyên nghiệp mà bất động sản chỉ là phương tiện chuyển tải những phương pháp tư duy này. Ngoài ra, bạn đọc sẽ thấy thú vị với những câu chuyện minh hoạ về sự cạnh tranh công bằng và trung thực trong kinh doanh mà một thị trường khởi phát như Việt Nam còn thiếu,

Bất Động Sản Căn Bản Những kiến thức cơ bản cần có
Bất Động Sản Căn Bản Những kiến thức cơ bản cần có

204,000