Sức mạnh của tĩnh tâm Học Cách Tĩnh Tâm Để sống an nhiên

119,000

Chúng ta đã biết nên tĩnh tâm hưởng thụ cuộc sống, tuy nhiên làm thế nào để có thể tĩnh tâm? Hãy để cuốn sách Sức mạnh của tĩnh tâm này dẫn dắt bạn, để sự “tĩnh” thẩm thấu dần vào từng chi tiết của cuộc sống, giúp bạn nhìn thấu tất cả vinh nhục, được mất, thị phi, trắng đen, và dùng sự tỉnh táo và lí trí để nhìn nhận cuộc đời.

Sức mạnh của tĩnh tâm Học Cách Tĩnh Tâm Để sống an nhiên
Sức mạnh của tĩnh tâm Học Cách Tĩnh Tâm Để sống an nhiên

119,000