Hoa Hồng Xứ Khác nhớ quãng đời học sinh xa xưa ngây dại

85,000

Hồi xưa, tình cảm nó thuần khiết và đẹp ghê. Tình cảm trai gái của Khoa và Khanh, tình bạn của năm đứa con trai, ơn nghĩa xa tít của mẹ Hồng và Khoa. Thứ tình cảm đó sao bây giờ mình thấy khác ráo rọi, mình chưa bao giờ trải qua.

Hoa Hồng Xứ Khác nhớ quãng đời học sinh xa xưa ngây dại
Hoa Hồng Xứ Khác nhớ quãng đời học sinh xa xưa ngây dại

85,000