Bảy Cấp Độ Giao Tiếp Để Thành Công sức mạnh của ứng xử win win

124,000

“Khả năng xây dựng các mối quan hệ là xương sống của một doanh nghiệp thành công. Các cuộc gọi điện, những cái bắt tay, những buổi hẹn ăn trưa hay những cuộc trò chuyện – đó đều là những hình thức để thực hiện các hoạt động hợp tác, với cuốn sách này bạn hoàn toàn có thể làm được điều đó.

Bảy Cấp Độ Giao Tiếp Để Thành Công sức mạnh của ứng xử win win
Bảy Cấp Độ Giao Tiếp Để Thành Công sức mạnh của ứng xử win win

124,000