Relaxbee hỗ trợ nhuận tràng giảm táo bón và cung cấp chất xơ cần thiết

105,000

Các bạn trẻ biếng ăn, kém hấp thụ và đặc biệt là tình trạng con cái của bạn khó đi ngoài, hơn nữa phải rất cực nhọc mới ra phân điều đáng nói là phân khô kèm theo máu.