SENCI VAGINA – TINH CHẤT VỆ SINH PHỤ NỮ TỪ THẢO DƯỢC: LÀM SẠCH CƠ QUAN SINH DỤC NGOÀI, NGĂN NGỪA VIÊM NHIỄM, NẤM, NGỨA, KHỬ MÙI HÔI, KHÍ HƯ, CHỐNG KHÔ RÁT, HOẠT HUYẾT, MÔ CƠ ĐƯỢC CHĂM SÓC