Điều Kinh Tố Như hỗ trợ giảm đau bụng kinh, rong kinh, kinh nguyệt không đều

405,000

Phụ nữ trưởng thành.
Người bị đau bụng kinh.
Người rối loạn kinh nguyệt.
Người bị chậm kinh, rong kinh.
Người bị kinh thâm đen ,vón cục.
Người hiếm muội do kinh nguyệt không đều.

Điều Kinh Tố Như hỗ trợ giảm đau bụng kinh, rong kinh, kinh nguyệt không đều
Điều Kinh Tố Như hỗ trợ giảm đau bụng kinh, rong kinh, kinh nguyệt không đều

405,000