SENCI GORGE 30ml – ( XỊT HỌNG: VIÊM THANH, VIÊM AMIDAN, MẤT TIẾNG, TRÀO NGƯỢC, PHỤ NỮ CÓ THAI CHO CON BÚ )