Senci OSSENX – (CANXI HỮU CƠ TỪ CÁM GẠO)

Vai trò của Phytin: Phytin có trong thành phần của nhiều loại nguyên liệu thực vật, đặc biệt là cám gạo. Phytin là muối của Axit Phytic với kim loại (chủ yếu là canxi, magie; ngoài ra còn có thể tạo muối với các kim loại kiềm hay kiềm thổ khác, sắt, kẽm… Phytin là muối hỗn hợp canxi-magie của axit Phytic

Phytin có thể dùng làm thuốc bổ dưỡng, giúp cho người suy nhược thần kinh ăn