SENCI JELU – (BẢO VỆ DẠ DÀY, TRÀO NGƯỢC, ĐẦY HƠI, VIÊM LOÉT ỐNG TIÊU HÓA).